BESTUUR WIBAC BBC

Iemand nodig van ons bestuur? Hieronder krijgt u een overzicht van alle bestuursleden en hun contactgegevens.

David Demyttenaere 20200605 website.jpg

David Demyttenaere

Voorzitter 

G: 0472 45 35 28

E: daviddemyttenaere@hotmail.com

Marc Lezy

Secretaris

T: 056 50 91 59

G: 0495 79 43 68

E: marclezy@skynet.be

Aaron Vanhauwaert website.jpg

Aaron Vanhauwaert

Ondervoorzitter

G: 0495 44 88 65 

E: aaronvanhauwaert@hotmail.com

foto dylansite.jpg

Rudy Santens

Penningmeester / Webmaster

T: 056 50 05 52

G: 0473 41 37 00

E: rudy.santens@skynet.be

Ritchie Desseyn

Begeleider dames / Clubhuisverantwoordelijke

G: 0476 68 87 65

E: carlsberg52@gmail.com

Dylan Vanwassenhove

Jeugdverantwoordelijke

G: 0488 57 80 88

E: wibacjeugdverantwoordelijke@hotmail.com

Debruyne Jeroen site.jpg

Jeroen Debruyne

Public Relations 

G: 0471 79 92 23

E: jeroendebruyne@live.nl

Mahieu Lindsay.jpg

Lindsay Mahieu

 Afgevaardigde jeugd hoge doelen

G: 0478 53 33 91

E: lindsay.mahieu1@gmail.com

Dires Demyttenaere.jpg

Dries Demyttenaere 

 Verantwoordelijke materiaal

G: 0477 31 12 23

E: driesdemyttenaere@telenet.be

20170730_145853.jpg

Duyck Kevin

 Jeugdcoördinator & lid sportieve cel

G: 0484 28 78 31

E: kevin.duyck@gmail.com

Foto Bernice site_bewerkt.png

Vergracht Daniel

Ere - Voorzitter

G: 0476 74 95 85

E: danielvergracht@telenet.be

Bernice Margot

Ere - Ondervoorzitter

T: 056 50 25 16

G: 0485 02 69 72

E: rudydevos.bernicemargot@skynet.be

Rudy Devos

Ere - Lid

T: 056 50 25 16

E: rudydevos.bernicemargot@skynet.be