Welkom op de website van BBC Wibac

Hartelijk welkom op de site van Wibac BBC.

Sinds de oprichting in 1965 is het de bedoeling dat onze familiale club de kans biedt aan groot en klein om de basketbalsport te beoefenen. Tot op heden zijn wij daar wonderwel in geslaagd en het is de bedoeling om dit ook in de toekomst zo verder te doen. 

Uw medewerking onder de vorm van foto's, gebeurtenissen & verslagen zorgen ervoor dat iedereen het reilen en zeilen van onze club nauwgezet kan volgen.

Alvast veel kijk- en leesplezier.

Bestuur Wibac BBC

De raad van bestuur van Basket Vlaanderen heeft beslist om de competitie stop te zetten en niet meer te hervatten.  Wat betreft stijgen en dalen zal er meer duidelijkheid gegeven worden op 21 maart.  We volgen dit verder op 


 conform GDPR     -    update 25 mei 2018