Welkom op de website van BBC Wibac

Hartelijk welkom op de site van Wibac BBC.

Sinds de oprichting in 1965 is het de bedoeling dat onze familiale club de kans biedt aan groot en klein om de basketbalsport te beoefenen. Tot op heden zijn wij daar wonderwel in geslaagd en het is de bedoeling om dit ook in de toekomst zo verder te doen. 

Uw medewerking onder de vorm van foto's, gebeurtenissen & verslagen zorgen ervoor dat iedereen het reilen en zeilen van onze club nauwgezet kan volgen.

Alvast veel kijk- en leesplezier.

Bestuur Wibac BBC

WIBAC BBC   SINT-ELOOIS-WINKEL

Zondag 12 Juli 2020

Algemene vergadering

In de cafetaria van de sporthal

Dorpsplein 17a te 8880 Sint-Eloois-Winkel

In overéénstemming met de vigerende Coronarichtlijnen worden de ploegen

in verschillende vergadermomenten opgesplitst:

     - vanaf 10h00 tot 12h00 de basketschool, team G10 en team G12

     - vanaf 14h00 tot 16h00 team G14 en team J16

     - vanaf 16h00 tot 18h00 dames A, dames B, heren, recreanten en corpo leden

Dagorde: 

  • verwelkoming door onze ondervoorzitter Aaron Vanhauwaert en voorstelling vernieuwd bestuur

  • woordje uitleg over het volgen van een cursus home-ref door jeugdverantwoordelijke Dylan Van Wassenhove

  • voorstelling trainers jeugd en senioren door sekretaris Marc Lezy

  • voorstelling nieuwe speelsters en spelers voor het seizoen 2020-2021

  • handleiding over de baruitbating

  • uitdelen Wibac drankbidon aan alle aanwezige leden

  • rondvraag en slotwoord door secretaris Marc Lezy

Na de vergadering is er nog tijd om gezellig na te praten en om een glaasje te drinken op het nieuwe seizoen en dit volgende de geldende Corona richtlijnen.

In de hoop alle leden op deze vergadering te mogen verwelkomen, tekenen wij, 

Namens bestuur Wibac BBC,

Marc Lezy, secretaris                                    Bernice Margot, jeugdverantwoordelijke

                                                                       Dylan Van Wassenhove, jeugdverantwoordelijke


 conform GDPR     -    update 25 mei 2018