Welkom op de website van BBC Wibac

Hartelijk welkom op de site van Wibac BBC.

Sinds de oprichting in 1965 is het de bedoeling dat onze familiale club de kans biedt aan groot en klein om de basketbalsport te beoefenen. Tot op heden zijn wij daar wonderwel in geslaagd en het is de bedoeling om dit ook in de toekomst zo verder te doen. 

Uw medewerking onder de vorm van foto's, gebeurtenissen & verslagen zorgen ervoor dat iedereen het reilen en zeilen van onze club nauwgezet kan volgen.

Alvast veel kijk- en leesplezier.

Bestuur Wibac BBC

De Nationale Veiligheidsraad kondigde een versoepeling

van de lockdown-maatregelen aan.

Dit werd beslist met betrekking tot de sportsector: 

Trainingen en lessen in open lucht kunnen hervat worden vanaf maandag 18/05. Dit kan met maximaal 20 personen en de afstandsregels moeten gerespecteerd worden. Er moet ook een coach aanwezig zijn. Sportclubs moeten ook de nodige maatregelen nemen vooraleer ze opnieuw open gaan.

Cafetaria’s blijven gesloten.

Concreet wil dit dus zeggen dat er vanaf maandag 18 mei buiten kan getraind worden, mits het respecteren van de minimumafstand (1,5 meter) en met maximaal 20 personen + de coach.

Verder blijven alle sportevenementen vóór 30 juni verboden.

Richtlijnen voor de gefaseerde heropstart van het basketbal

https://www.basketbal.vlaanderen/coronavirus-covid-19


 conform GDPR     -    update 25 mei 2018